Pagdating ng islam sa mindanao Chat 2 horni girls free

Ngunit ipinagpalit ako ng bayang aking pinarangalan, at sila’y sumamba sa mga diyus-diyosang wala namang kabutihang magagawa para sa kanila. 3 Yea, the sparrow hath found an house, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, even thine altars, O LORD of hosts, my King, and my God.

AFTER THE RENOVATION OF THE ANCIENT WELL OF ABRAHAM IN BEERHEBA MAS GINUSTO NG MGA ISLAM ANG PEKENG BALON IT WAS PROPHESIED AND IT WAS FULFILLED!! THE VALLEY OF BACA Psalm 84:1-12 (FOCUS IN VERSES 6 TO 7) 1 How amiable are thy tabernacles, O LORD of hosts!

THE HISTORICAL WELL OF ABRAHAM IN BEERSHEBA IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!

כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם.

NABUKSAN ANG MGA PAG-IISIP NG MGA TAO PATUNGKOL SA HULA AT KATUPARAN KAY JESUS. GENESIS GENESIS -21 20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer.

At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa

18 dalawang]] dito ng kanyang ama.]]]]] And Isaac digged again the wells of water, which they had digged in the days of Abraham his father; for the Philistines had stopped them after the death of Abraham: and he called their names after the names by which his father had called them. THE OLD ABRAHAM’S WELL IS UNDER CONSTRUCTION FOR VISITORS!!!

]]

Araw]]] ang Buwan]]]]]] DATING TAWAG NI ABRAHAM NA KANYANG AMA.7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil.Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya. GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA. 7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God. ***************************** MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. 4:6) DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS GENESIS Nilikha ng Diyos ang dalawang], upang tumanglaw kung gabi. ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

||

18 Araw]]] ang Buwan]]]]]] DATING TAWAG NI ABRAHAM NA KANYANG AMA.

7 “Sa pananalangin ninyo’y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga Hentil.

Ang akala nila’y papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Alam na ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa kanya.

GAGAMIT SI JESUS SA PAGTUTURO NG TALINGHAGA O PARABLES. MARAMI ANG BULAANG GURO AT MGA MAPAGKUNWARING PAGSAMBA. 7They go from strength to strength, every one of them in (((((Zion)))) appeareth before God. ***************************** MUHAMMAD IS AWARE THAT MOUNT SINAI IS IN ST. 4:6) DAHIL ANG LITERAL NA ARAW, BUWAN AT BITUIN AY NASA GENESIS GENESIS Nilikha ng Diyos ang dalawang malalaking tanglaw: ang Araw, upang magbigay liwanag sa maghapon, at ang Buwan], upang tumanglaw kung gabi. ANG UNANG ARAW NA SINASABI SA GENESIS 1:1-5 AY WALANG ARAW AT BUWAN!!!!!!!!!

]]